Thursday, May 5, 2011

Tööõiguse muudatused

1. maist 2011 jõustub tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus. Seaduses täpsustatakse töötu kohustusi. Muuhulgas ei pea töötu isiklikult kohale  alati ilmuma, vaid võib ID kaardi või telefoni vmt vahendi teel kokkuleppeid sõlmida.
Oluline muudatus on veel see, et enam ei rakendata 7-päevast ooteaega, kui hüvitist korduvalt taotletakse.

No comments:

Post a Comment